Chính sách bảo mật

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC SỬ DỤNG DỊCH VỤ & CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1.ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC SỬ DỤNG DỊCH VỤ 
Website được tạo ra nhằm cung cấp dịch vụ cho các cá nhân, tập thể sử dụng với mục đích bán hàng, marketing, kinh doanh online.
Khách Hàng Phải Đủ Từ 18 Tuổi Trở Lên.
Đủ Điều Kiện Chịu Trách Nhiệm Trước Pháp Luật
Thông Tin Cung Cấp Chính Xác & Hợp Lệ
Chúng tôi chỉ cung cấp tài khoản với mục đích chạy quảng cáo vì vậy mọi hành vi lợi dụng, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đều sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

2. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH: 

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA VIA

Lưu ý: VIA là Tài Khoản Được Thu Mua Của Người Dùng  Hoặc Nuôi Như Người Thật Qua Điện Thoại Bằng Dàn PhoneFarm
CHẤP NHẬN BẢO HÀNH trong các trường hợp::
1.Login lần đầu thất bại (Sai UID, sai mật khẩu, sai mã 2FA , checkpoint) 
2.Bảo hành mất tích 24h đối với via XMDT
3.Thông tin miêu tả Via không đúng với thông tin được ghi trên website khi mua

Từ Chối Bảo Hành Đối Với Các Trường Hợp:
1.Khách hàng sử dụng không Change và bị Back.
2.Via bị bạn làm checkpoint do lên Camp, Add thẻ, Reg BM
3.Via bị bạn làm hạn chế quảng cáo do lên Camp, Add thẻ, Add BM, Red BM...
4.Via bị bạn làm vô hiệu hoá tài khoản quảng cáo cá nhân do lên Camp, Add thẻ
5.Via bị chủ Via back lại do không thay đổi thông tin sau khi nhận Via
6.Via đã change thông tin (Pass, mail, tên...)
7. Và các vấn đề về via sau 24h kể từ thời điểm mua.


ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA BM:
Toàn bộ BM Được bảo hành nếu sai so với thông tin mô tả
Từ chối bảo hành đối với khách hàng sử dụng bm và add thẻ lên camp rồi
Bm mua về khách vui lòng nhắn admin để được thoát quyền QTV, nếu không quý khách sau 7 ngày tự đá admin gốc đi.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA CLONE
Toàn bộ clone đã check live vì vậy chỉ bảo hành đúng 10 phút sau khi bạn thực hiện giao dịch, quá thời gian trên chúng tôi từ chối với bất kì lí do gì.

 

100% VIA MUA VỀ ĐỀU PHẢI CHANGE LẠI - 
TÀI SẢN BẠN ĐÃ MUA VUI LÒNG LƯU LẠI VỀ KHO RIÊNG (VÌ WEBSITE SẼ XÓA DỮ LIỆU  SAU 7 -14 NGÀY ĐỂ TRÁNH LAG SERVER)